Lokala ordningsföreskrifter

 

    

Lokala ordningsföreskrifter för Ljungbyheds Golfklubb

 1. Bokning av tider

Samtliga tider ska bokas, via golf.se eller i Golfterminalen. Detta gäller även klubbens medlemmar.

 2. Starthål

Start sker alla dagar från hål 1

 3. Startintervall 

För att skapa bättre speltempo på banan är startintervallet på första tee 10 minuter.

 4.Golfvärds anvisningar
Spelare måste följa golfvärds anvisningar.

 5. Greenfee och spelrättskontroll.
Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, ska betala dubbel greenfee samt rapporteras till sin hemmaklubb. Kontroll sker av golfvärdar.

 6. Vårdad klädsel
Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset.

 7. Barn i barnvagn
Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas under sällskapsspel.

 8. Hund i koppel
Hund i koppel får, på egen risk, medtas under sällskapsspel.

 9. Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater
Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare. 

 10. Bunkerkrattor
Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

 11. Paus vid sällskapsspel
Vid sällskapsspel är det tillåtet att efter 9 hål ta en paus högst 5 minuter. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

12. Företräde för icke golfspelare
På hål 7, 9, 13 och 14 är det förbjudet att spela så länge det finns personer inom räckhåll på vägen.

13. Olämplig spelväg från tee 
Vid spel från tee på hål 10 är det av säkerhetsskäl olämpligt att avsiktligt spela över/mot hål 11.

14. Träningsområden

Träning är tillåten på samtliga övningsområden, även i samband med tävling.

15. Företräde för banpersonal
Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Ljungbyheds GK, maj 2015 / Styrelsen