Lokala regler

 

LOKALA REGLER FÖR LJUNGBYHEDS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i Klubbhuset och på hemsidan (www.ljungbyhedsgk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

Fårstaketet på hål 11 markerar out of bounds.

2. Provisorisk boll på hål 15 (Regel 18.3)

“Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på hål 15 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:

När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativen slag och distans eller bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(1-2).

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte spela den ursprungliga bollen enligt något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1.

För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen:

  • Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet. Den provisoriska bollen får då inte spelas. (Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive pliktslag) räknas inte).

eller

  • Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.

När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

2. Myrstackar på banan

b) Skydd av nyplanterade träd

Nyplanterade träd med stödpinne är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

c) Organiska föremål hål 11

Stenröset och resterna av den gamla stenmuren till höger om fairway på hål 11 är organiska föremål. Lösa stenar får ej tas bort

 

Fastställda av Ljungbyheds GK:s styrelse 

Godkända av Skåne Golfförbund