Golfcafé

Klubben har ett nystartat golfcafé som är öppet från 1 maj till och med 30 september.