Golfcafé

Klubben har ett nystartat golfcafé som är öppet från 1 maj till och med 30 september.

Öppettider: tisdag - söndag kl 10.00 - 16.00

Öppettider vid tävling: En timme före första start till tävlingens slut