Årsmöten

Klubbmärke

Protokoll Höstmöte 2013

......................................................................................................................................................................

Ljungbyheds GK Höll Årsmöte Vår den 27 mars på Ljungbyhed Park, konferensrum Cirrus.

Det kom 33 medlemmar. Ordförande Thomas Anderberg började mötet  med en parentation av klubbens bortgångne fd ordförande under 19 år, Per-Johan " Perken " Widmark. Sedvanlig dagorning för Årsmöte Vår genomfördes sedan under kvällen och avslutades med information från klubben av ordförande Thomas A.

Protokoll Vårmöte 2014

.......................................................................................................................................................................

Golfklubbens Årsmöte Höst den 27 november blev ett möte med rekord stort deltagande medlemmar, närmare ett 40-talet hade hörsammat kallelsen.
Mötet hade man på klubb-huset's 2:a våning och detta var fyllt till bristningsgränsen.
Sedvanliga års-möte's handlingar som verksamhetsplan för 2015, budget, avgifter, val av ny styrelse och en motion att behandla hade mötesdeltagarna att ta ställning till inför verksamhetsåret 2015. Motionen antogs av mötet som bl.a innehöll ett förslag till utökat samarbete med klubbens grannklubbar för att öka mervärdet av respektive klubb- medlemsskap.
Att uppmärksammas från mötet var  val av ny ordförande och styrelse: Thomas Anderberg hade efter lång tid ( 7 år ) som ordförande avsagt sig omval. Ny ordförande för 2015 valdes Göran Sjöblom, Klippan. Och som suppleanter invaldes Hans Viebke & Christel Persson efter H-Å Larsson & Kenneth Hjelm, som avsagt sig omval, annars inga nyval till de olika uppdragen i golfklubben, som är då är i stort intakt från tidigare år. Banan får mycket beröm från medlemmarna & greenfee-gäster och avtalen om skötsel och arrende kommer att förlängas under två till tre  år. Nytt för klubben är man nu har avtal med en ny golf restauratör som har börjat sin verksamhet under sommaren på klubben och det har gjort att man har fått fler besökare till klubben/banan och detta avtal förlänges också av klubben.Nuvarande Pro, Teddy Mélen fortsätter under 2015 i Ljungbyhed och i klubben är man mycket nöjd med detta. 
Klubbens ekonomiansvarige Inger E påtalade efter en del felaktiga ryktesspridning att klubbens ekonomi är god och i balans för 2015.
Noterbart är också att Golfklubbens styrelse 2015 kommer att bestå av en majoritet av kvinnor, kanske första gången sedan starten 1956! Detta ser man i klubben mycket fram emot att så många vill engagera sig i klubb-arbetet.
.
Protokoll Höstmöte 2014
.........................................................................................................................................................................
Ljungbyheds GK Höll Årsmöte Vår den 26 mars.
Sedvanlig dagordning med viktiga punkter som Verksamhet & Ekonomi avhandlades denna kväll på klubbens lokal, Monumentvägen 2.
Det kom 32 stycken medlemmar vilket får anses som bra och dessa fick information om avtal med GML Sport AB, förslag på bemanning av receptionen. Klubbens ekonomiansvarig Inger E svarade på frågor om klubbens ekonomi, som är i balans och det redvisades ett litet överskott från året 2014. Medlemstillskott=en viss ökning av medlemmar och ev är fler intresserade på väg till klubben. Avtalet med Perstorp som styrelsen hade skrivit på för 2015, hoppas man att många utnyttjar detta från Perstorp och att klubbens medlemmar gör detsamma med Perstorp.
Avgående ordförande under 7 års tid, Thomas Anderberg erhåller hedersmedlemsskap i Ljungbyheds GK.
Protokoll Vårmöte 2015
Thomas2 Thomas Anderberg avtackas av nye ordf Göran Sjöblom
.........................................................................................................................................................................
Protokoll från Höstmöte 2015 den 25 november 2015
Protokoll från Extra årsmötet den 27 januari 2016
Protokoll från Årsmötet den 28 februari 2016
Protokoll från Extra årsmöte den 27 oktober 2016. Underskrifter
Protokoll från Årsmöte den 23 februari 2017
Protokoll från Extra Årsmöte den 23 november 2017 samt Medlemsmöte 
......................................................................................................................................................................
Välbesökt Årsmöte Vår den 28 februari. Det kom 43 medlemmar och två hade lämnat fullmakt.
Mötet beslöt att utöka styrelsen med två (2) stycken ledamöten till att nu vara 9 stycken i styrelsen 2018.
Ny invalda är Carina Nilsson & och Peter Timischl.
Mötet valde också en valberedning för golfklubben: Jan Berg, sammankallande, Christina Skoglund & Jörgen Nilsson.
Detta val var viktigt, då klubben inte har haft denna under 2017.
Mötet gav den idag sittande styrelsen med mig "Otta" Lööw som ordförande mandat att leda klubben under 2018 fram till års mötet i höst (november månad).
Nu är alla kommittéer och valberedning till klubben till satta.
Ekonomin är i balans och 2017 gav ett överskott och en positiv utveckling av ekonomin är lagd för 2018, vilket redogjordes på mötet.
Vidare är alla avtal med GML, PEAB, restaurangen och avtal med golfbilar klara och avtalet med banan och klubbhuset är på tre år från 2019 tom 2021.
= Tryggt och en långsiktighet för klubbens framtid känns bra att jobba med framöver för styrelsen och alla våra medlemmar.
 
Den efterföljande Årsstämma för Ljungbyheds Golfservice AB som följde efter klubbens årsmöte ajourneras till en senare tidpunkt då vissa beslutsunderlag inte hunnit fram i tid.
Det kommer  kallelse till denna och protokoll från Årsmöte GK när Marie har detta påskrivet & klart för att läggas ut på hemsidan.
.
Protokoll från Årsmöte den 28 februari 2018
.................................................................................................................................................................................

Årsmöte Höst den 22 november 2018, samlade ett 40-talet medlemmar som hade att ta ställning till bl.a. val av styrelse och övriga funktionärer inför säsongen 2019.

Valen gick i många fall till omval och några nyval tillkom.

Ordförande för 2019 omvaldes Karl-Olof Lööw till att leda klubben ytterliggare ett år och med omval på de flesta platserna i styrelsen, dock hade tre medlemmar avsagt sig omval och där valdes in Tord Larsson och Magnus Augustsson som suppleanter medan man flyttade upp Marie Augustsson & Åsa Hjelm Berg till ordinarie ledamöten.

Avtackning av Ann-Eva Åberg & Rickard Lindsjö i styrelsen och Hans Pommer som revisor.

Protokoll från Årsmöte höst den 22 november 2018 Tryck här

årsmöte_2

årsmöte_3

årsmöte_4

KM medaljer delades ut till Tord Larsson H60, Christer Persson Herrklass, Monika Johansson Damklass och Alexander Lindahl juniorklass.

.........................................................................................................................................................................

Protokoll från Årsmöte Vår den 21 mars 2019 

...........................................................................................................................................................................

Protokoll från Årsmöte Höst den 28 november 2019

C:a ett 40-talet medlemmar hade hörsammat kallelse till detta möte som var förlagt till den nya restaurang Lucys Ljungbyhed Park lokaler som även bjöd deltagarna på kvällsfikat.
Vanlig årsmötes punkter behandlades och val av ledamöter där tre nya valdes in. Dessa är Monica Johansson, Börje Svan och
Pelle Lindholm.
Annars var det mest omval på de övriga posterna.

Protokoll från Årsmöte Höst den 28 november 2019

mötehöst3

........................................................................................................................................................................

Årsmöte Vår och Bolagsstämma LGS AB

Torsdagen den 12 mars 2020 i Klubbhuset

Protokoll

........................................................................................................................................................................

Årsmöte Höst

Torsdagen den 26 november 2020