Arbetsmöte 2

Publicerad: 2020-03-05

Arbetsmöte 2 - den 5 mars 2020

200305_1

Dagens arbetsgäng mellan hål 4 & 17.

Ser ni ljungen som nu är frilagd och mer kommer i dager när man är färdig med röjningen.

200305_2

I dag påbörjade man att plöja upp mellan hål 2 & 4 för att kunna komma åt sandlagret där vilket kommer att gynna återskapandet av humlor och andra insekter.

Mycket arbete återstår och man gör detta över flera år.

Marken där är nu MUA, blå pinnar.

200305_3

200305_4

Bilder från röjningen mellan hål 4 & 17. Snart klart.