Arbetsmöte

Publicerad: 2020-02-28

 

Ja, då är ”Ljungdomarna igång med sitt arbete att återskapa ljungen som det var en gång i tiden och samtidigt ökar man mångfalden av insekter & fåglar och andra djurs fortplantning på heden.

12 medlemmar hade hörsammat detta första arbetsmöte, vilket man var nöjd med.

Två nya röj sågar med tillbehör har klubben fått inskaffat via anslag/sponsring från Klippans kommun

Man kommer att fortsätta arbetet med röjning och att frilägga marken så att gruset kommer fram mellan hål nr 4 & 17.

Nästa träff är kommande torsdag den 5 mars med samling kl. 09:00,

då man hoppas på stor uppslutning.

200227_1

200227_2

200227_3

200227_4

200227_5