Ljungdomarnas verksamhet under 2020

Publicerad: 2020-11-17

Ljung

Information till medlemmarna i Ljungbyheds golfklubb och våra Sponsorer,

om vad Ljungdomarna hittills har gjort och våra planer.

Golfklubben har under ett knappt års tid, med tips och stöd från Länsstyrelsen och Klippans kommun, testat några metoder för att öka den biologiska mångfalden och förbättra möjligheterna för pollinerare på de oklippta delarna av golfbanan. Planen är att skala upp nuvarande åtgärder och utöka med andra insatser.

Mycket björksly har röjts under det senaste året och en stor faunadepå har skapats bakom hål två. Det som förr hette en stor rishög som skulle eldas upp vid lämpligt tillfälle heter numera faunadepå och är tillhåll för nyttiga insekter som ökar den biologiska mångfalden. Den skall bara fyllas på med mera sly och eventuellt tryckas ihop med maskinell hjälp lite då och då för att inte bli för omfattande. Även på andra ställen kommer det att anläggas faunadepåer (fruktodlingen och andra undanskymda ställen).

I våras sysslade vi med naturvårdsbränning i några av våra ruffar till gagn för främst ljungen men även skapa bättre möjligheter för vilda blommor och att magra ut marken. Denna åtgärd har slagit väl ut och vi kommer att utöka naturvårdsbränningen inför kommande säsong.

Efter kommande naturvårdsbränning till våren, vill vi så ängsblommor och plantera lökar på ca 5 områden som kommer att ge ett attraktivt utseende. Med inriktning på nektarrika och pollenrika blomväxter.

Göra sandblottor med åsar och limpor med maskinell hjälp för vild bins bobyggnad. Vi har redan huggit lodräta kanter i en del bunkrar för ev. boplats åt vilda bin.

Insektshotell och fågelholkar kommer att sättas upp. Några rovfågelkors blir det på de höga stolparna i fårstaketet.

En hel del insatser kommer att göras i den nuvarande fårhagen för att gynna betet för fåren. Bl. a röja sly. Om vi får möjlighet även se över äppelträden. En plan för att utöka fårhagen till dubbel storlek är under framtagning.

Informationsskyltar om våra naturvårdsinsatser är under framtagning för att informera besökarna om våra insatser som görs på och omkring golfbanan.

En plan att avlägsna björksly och även björkträd är under framtagning. Här krävs maskinell hjälp. Det sly som togs bort förra året är åter meterhögt och behöver avlägsnas med rötterna.

Det är inte bara ljungdomarna (frivilliga medlemmar i golfklubben) utan även golfförbundet, Klippans kommun, Peab/Annehem, naturvårdsverket och Riseberga-Färingtofta Hembygdsföreningen som deltager på olika sätt. Vår man som är sammanhållande är Jan Berg.

LONA bidrag: (Lokalt Naturvårdsprojekt)

Vi får hjälp av Klippans kommun att ansöka om bidrag till dessa projekt. Bidragen kan röra sig om sexsiffriga belopp.

Vid pennan: Svend Göran Nielsen