Förädling av golfbanan

Publicerad: 2020-05-14

 

- Vi har tagit hjälp av Magnus Sunesson för att utveckla vår bana och för att förfina miljöerna på och runt våra hål. Han har nyligen gjort en inventering av nuläget och redan gett oss många förslag som kommer att lyfta vår bana ytterligare.

Vi vill tacka Magnus för alla goda idéer och råd. I hans skrift om utveckling av golfbanor, kan du läsa lite mer om hans tankar och idéer. Tryck här

Här är en länk till hans hemsida där du kan läsa mer om hans arbete.

Han skriver även på facebook sök på golfkonsult.com

Det är klubbens nya Bankommitté med Fred Svegart, Per Sandström, Ulf Andersson och Kurt Madsen som nu håller på med att utveckla banans karaktär och då tagit hjälp av Magnus Sunesson,  Fredrik Seeger, Bankonsulent, Skånes GDF och som alla har läst om den Naturvårdbränning som är gjord och att det kommer att finnas får i ett häng vid hål nr: 11. Alla dessa kontakter och åtgärder är för att höja kvalitén på banan.

e.u. Styrelsen

Karl-Olof Lööw

Ordförande