Golfintroduktion för elever från Flygteknik

Publicerad: 2020-09-21

Golfintroduktion för elever från Flygteknik den 21 september 2020.

Teddy Melén håller genomgång med elever från Flygteknik som golfens olika inkörsportar och vad som skulle hända med dagens utbyte mellan klubben och gymnasiet.

Det är årskurs 1 bestående av 24 elever (20 pojkar och 4 flickor). Nästan samtliga bor på inackordering på F5:s gamla lokaler och de mest långväga kommer från Göteborg, Torslanda, Marstrand, Varberg, Ljungby och Höllviken.

Vid tre stationer fick eleverna prova på golf. Vid driving rangen, putting och chipping. Detta under sakkunnig ledning av klubbens funktonärer Håkan S, Erik K, Fred S, Göran N och vår Pro Teddy Melén.

Som avslutning på dagens trevliga träff visade Erik med medhjälpare om hur det kan se ut på en golfbana när man skall spela ett golfhål. I detta fall hål 1, från utslag till att bollen är i hål.

Tack till dagens volontärer för genomförandet av dagens utbyte mellan klubben och gymnasiet Flygteknik.

Håkan, Fred, Erik, Göran och Sven Folkesson lärare på skolan och själv golfspelare.

/Karl-Olof "Otta" Lööw

200921_1

200921_2

200921_3

200921_4

200921_5

200921_6

200921_8