Mingelkväll

Publicerad: 2019-12-08

 

Ett 40-tal hade kommit till Lucy´s  restaurang på söndagen där golfklubben ville avtacka de som jobbar i styrelsen, kommittérna och frivillliga under året.

God landgång med dryck erbjöds till deltagarna och underhållning av klubbens egen Elvis, Johan Gustavsson.

191108_1

191108_2

101108_3