Naturvårds Kickoff på LjhGK

Publicerad: 2020-09-03

 

Naturvårds kickoff idag samlade 29 deltagare, fördelade på deltagare från Länsstyrelsen, Golfklubben, GML, PEAB, Svenska Golfförbundet, Klippans Kommun, Klippanbygdens Natur och Hembygdsföreningen Ljungbyhed, Bosjöklosters Gk.

Vi blev  Indelade i tre grupper och utbildningen var vid tre olika stationer som innehåll: naturvårdbränning, sandblottor och fårbeten. Under sakkunnig ledning från representanter från Länsstyrelsen.

Mycket lärorikt och viktigt arbete med att återanskaffa faunan, insekter som bin, fjärilar m.m. och djurlivet på heden som golfbanan är anlagd på.

Arbetet denna dag var att fram kom  planer om hur man framöver kommer att göra i de olika projekten med göra insatser för att befrämja populationen av djurlivet och insekters utveckling.

Natura 2000 m.fl. projekt nämndes och erfarenhet från liknade projekt framlades från Svenska GDF: representant på banor i Halland & Östergötland. Återstår ett stort jobb med alla handlingar som skall till för att kunna genomföra alla projekt som framtagits under denna fas av Naturvårdsbränning 2020-2021 på golfbanan. Banan ligger mellan två naturaområden som Herrevadskloster och Bonnarps Hed

Viktigt att man når ut till medlemmar & gäster varför man utför dessa naturvårdbränningar och sandblottor m. m.

Ett stort tack till klubbens projektledare Jan Berg som har lagt ner ett stort jobb med att knyta viktiga kontakter och hålla i alla trådarna för detta stora projekt som vi har att se framemot under minst två till fem år.

Inte att glömma klubbens alla frivilliga volontärer som ställer upp när Jan kallar, ni är alla viktiga i detta projekt.

Karl-Olof Lööw

Naturvårdsbränning

Station Naturvårdsbränning