Stadgar

 

Stadgar

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb.  Tryck här

 

Styrelsen har fattat följande beslut den 13 maj 2019.

1. Förtydligande om att greenfee-check enbart gäller för en dags fritt spel på banan.

2. Policy vid skada/sjukdom och information om karens:

- 1 års karens för medlemmar som begär utträde ur klubben för att kunna övergå till 1.500 kronors årsgreenfee. Innevarande år räknas inte som karens. Vid sjukdom eller skada med uppvisat läkarintyg återbetalas inbetald avgift (gäller till och med den 31/3 i innevarande år, därefter återbetalas inga årsgreenfeeavgifter).

- Vid dödsfall före 30/6 återbetalas inbetald avgift till respektive.

- För passiva medlemmar som vill återgå till någon annan form av medlemskap gäller: Innan den 30/6 i innevarande år, hel avgift, därefter halv avgift oberoende av medlemstyp (gäller ej årsgreenfee).

- För tidigare medlemmar som vill komma tillbaka på ny-medlemserbjudande för 2800 kr gäller en karens på 3 år.