Greenfee samarbete/Sydpoolen Golf

Klubbar som vi har greenfeesamarbete med, listas nedan tillsammans med en länk till respektive klubbs hemsida.

KlubbSeniorerJuniorerKommentar
Perstorps Golfklubb       

Spelrätt 1.000 kr gäller tiden 31/3 tom 31/10 eller

1.500 kr gäller 1/1 tom 31/12. Detta gäller inte spel på Perstorps GK.

I Ljungbyhed spelas ordinarie greener hela året utom vid frost och snö på greenerna då vintergreener gäller.

Bröndby Golfklubb    

Info på denna länk tryck här

       

 

 

Se info på deras hemsida nedan länk:

Sydpoolens hemsida