Policy vid utträde & skada/sjukdom

 Policy vid skada/sjukdom och information om karens:

- 3 års karens för medlemmar som begär utträde ur klubben för att kunna övergå till 2000 kronors årsgreenfee.                                                                Detta gäller även greenfee-avtalet med Perstorps Golfklubb.                      OBS! Innevarande år räknas inte som karens.

- Vid sjukdom eller skada med uppvisat läkarintyg återbetalas inbetald avgift. Gäller till och med den 31/3 i innevarande år, därefter återbetalas inga avgifter.

- Vid dödsfall före 30/6 återbetalas inbetald avgift till respektive.

- För passiva medlemmar som vill återgå till någon annan form av medlemskap gäller: Före den 30/6 innevarande år - hel avgift, därefter halv avgift oberoende av medlemstyp (gäller ej årsgreenfee).