ÅRSMÖTE 2018

Publicerad: 2018-03-05

PROTOKOLL Tryck här

Välbesökt Årsmöte: det kom 43 medlemmar och två hade lämnat fullmakt 
Mötet beslöt att utöka styrelsen med två (2) stycken ledamöten till att nu vara 9 stycken i styrelsen 2018.
Ny invalda är Carina Nilsson & och Peter Timischl.
Mötet valde också en valberedning för golfklubben: Jan Berg, sammankallande, Christina Skoglund & Jörgen Nilsson.
Detta val var viktigt, då klubben inte har haft denna under 2017.
Mötet gav den idag sittande styrelsen med mig "Otta" Lööw som ordförande mandat att leda klubben under 2018 fram till års mötet i höst (november månad).
Nu är alla kommittéer och valberedning till klubben till satta.
Ekonomin är i balans och 2017 gav ett överskott och en positiv utveckling av ekonomin är lagd för 2018, vilket redogjordes på mötet.
Vidare är alla avtal med GML, PEAB, restaurangen och avtal med golfbilar klara och avtalet med banan och klubbhuset är på tre år från 2019 tom 2021.
= Tryggt och en långsiktighet för klubbens framtid känns bra att jobba med framöver för styrelsen och alla våra medlemmar.
 
Den efterföljande Årsstämma för Ljungbyheds Golfservice AB som följde efter klubbens årsmöte ajourneras till en senare tidpunkt då vissa beslutsunderlag inte hunnit fram i tid.
Det kommer  kallelse till denna och protokoll från Årsmöte GK när Marie har detta påskrivet & klart för att läggas ut på hemsidan.
.
"Otta"