BANANS STATUS

Publicerad: 2021-01-22

 BANAN STÄNGD NU

Bankommittén återkommer när banan kan öppnas igen.

Vår greenkeeper meddelar att ordinarie greener ej får beträdas vid frost & tjäle på dessa! Och förstås snö!

*

Nu gäller förbud att framföra golfbil på banan.
Detta förbud gäller tills vidare.

 Vy mot green på hål nr 5 tisdagen den 19 januari

20021-01-19

 

2021-01-19 2

Vy ut mot fairway på hål nr 5 tisdagen den 19 januari

 2021-01-12Banan den 12 januari 2021

 

Banan onsdagen den 13 januari 2021

 2021-01-13 (1)

2021-01-11