Info om banan vecka 38-39

Publicerad: 2022-09-20

Samtliga greener kommer att få air injection, en form av lutning där man blåser i luft ca 25 cm ner i green.

Lätt dressning och flytande gödsling.

Bankommittén