Inställda tävlingar på Ljungbyhed GK

Publicerad: 2020-04-18

Klubbmärke

Inställd tävlingsverksamhet på Ljungbyheds GK tom 30 juni 2020

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft 6 april.

Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april. På s.4 står bland annat följande råd för idrotten:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
– Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Mer information finns under länken:

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/ 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Ljungbyheds GK

2020-04-06