LJH GK:s klubbtidning nr 1/2017

Publicerad: 2017-07-03

TidningFoto
.
Första numret av LJH GK:s tidning år 2017 finns nu för avhämtning på Klubben. Du kan även läsa tidningen på vår hemsida under fliken Medlem. Efter ett års vila har vi återuppstått. Tidning i pappersform har trots allt har ett stort marknadsföringsvärde för vår golfklubb.
.
Redaktionen kommer att distribuera tidningen till alla ställen inom vår kommun som har något slags väntrum. Vill du hjälpa till med distribution utanför Klippans kommun, hör av dig till Redaktionen.
.
Redaktionen framför härmed, till våra ovärderliga annonsörer, till övriga som givit sitt bidrag i form av bilder, reportage, fakta, lay out och tryckning ett stort varmt TACK. Utan Er hade det varit omöjligt.
.
Läs tidningen tryck här
(Nr 2 beräknas utkomma under hösten 2017)