Möte med Kommunen

Publicerad: 2017-11-23

 

Protokoll i pdf

Möte med Klippans kommun 2017-11-21

Närvarande från klubben: KOL, A-E, TM och MA.

Närvarande från kommunen: Kerstin Persson (kommunstyrelsens ordförande), Arne Amnér (kultur och fritid) och Stefan Christiansson (personalchef).

 

Vi berättar om:

Golfklubben, antalet medlemmar, olika medlemskategorier och hur vi lockat hit fler via årsgreenfee, golfbanan och hur klubben drivs helt ideellt. Medlemsavgifterna används till att betala GML för skötsel av banan. Vi är även beroende av sponsorer för att täcka kostnaderna för detta och meddelar att Klippans kommun är vår största sponsor!

PEAB-avtalet ska snart förhandlas gällande arrende av klubbhus och banan, underhåll av klubbhus ska göras av GK. Kommunen meddelar att sommarungdomar ej kan hjälpa till då vi är en ideell förening. De tipsar istället om att kontakta arbetsförmedlingen för att höra om de kan använda oss för arbetsträning, nyanlända som behöver språkträna etc.

Vi lyfter fram att det är viktigt för kommunen att ha en golfbana med tanke på turism (vi lockar hit greenfeegäster), hälsa (friskvård för alla åldrar) och social samvaro. Detta instämmer kommunen i.

 

Gemensam diskussion och tips:

Hur ska vi locka fler till golfen? Viktigt att barn och ungdomar fyller på med tanke på medelåldern i vår klubb. Antagligen går vägen via föräldrar, mor- och farföräldrar osv. Var är klubbmedlemmarnas barn och barnbarn?

Kan fotbollsgolf eller frisbeegolf vara ett sätt?

Det finns fortfarande mycket fördomar om sporten och vi ska kanske sätta en prislapp på vår sport och jämföra med andra?

  • Hockey kostar... kr/år
  • Ridsport kostar ... kr/år
  • Golf kostar ... kr/år
  • Simning ... kr/år

Kommunen är arbetsgivare för ca 1500 personer. Friskvårdsbidrag till anställda gäller inte golfspel, men kommunens personalförening kan bjudas in för en prova-på-dag, bjud även in deras barn och ha rolig och lätt golf-aktivitet för dessa samtidigt. En spännande 10-kamp kanske?!

Jens Olsson, föreningsutvecklare i kommunen, finns att kontakta.

Prata med idrottslärarna på skolorna.

Fritidsgårdarna Sågen och Holken – samarbete, gemensamma aktiviteter?

Samarbete med lokala fotbolls- och innebandyföreningen (LIF, Viljan)?

Erbjuda sommarverksamhet för barn med bidrag från kommunen? T ex friidrottsskolan i Klippan som är 3 dagar/vecka under en period där barn kan prova på idrotten.

Skapa företagsevenemang. Golf-rock tillsammans med Mom-Event (golf på dagen och rock´n roll på kvällen)?

Konferensanläggning står tom inne på Ljungbyhed Park, Kerstin har varit på PEAB om att ta tag i detta och se till att den kommer igång (så att byggnaden inte förfaller). Här finns synergieffekter då företagskonferenser kan kopplas ihop med någon golfaktivitet!

Skapa hjälptränare, barn som börjar spela vill ha en duktig ungdom som förebild och att träna med.

Aktivitetsbidrag? Handslaget via riksidrottsförbundet, aktivitetsstöd för ungdomar, studiecirklar etc. att få bidrag för?

Dagens sekreterare

Marie Augustsson