Ordförande har ordet

Publicerad: 2017-10-19

Otta

 

 

  Ordf Karl-Olof Lööw

 

 

 Jag som nu skriver  är "Otta" Lööw, ordförande från oktober fram till årsmötet i februari 2018, detta på grund av att Thomas A. av hälsoskäl avsagt sig detta uppdrag.

Min målsättning är att med den nya styrelsen arbeta i samma anda som tidigare. Målsättning är att ha en bra bana, bra golfrestaurang, bra service mot gäster och medlemmar,  så att man känner sig välkommen till Ljungbyheds GK och dess fina anläggning. Vi ser nu över alla avtal med våra olika partners och sponsorer inför säsongen 2018 och med en Tävlingskommitté som är i fullt arbete med att planera klubbens tävlingar 2018. Klubbens ekonomi är i balans, den är bra, som jag uttrycker på våra styrelsemöten. Ser med stor tillförsikt fram emot kommande säsong 2018 med alla aktiviteter som kommer att erbjudas till gäster och klubbens medlemmar.

Avslutningvis vill jag personligen och med styrelsen framföra ett stort tack till er alla som deltagit på våra tävlingar, agerat som funktionärer i de olika kommittéerna, sponsorena, ingen nämnd ingen glömd, ni är alla lika viktiga för klubben och dess verksamhet och inte minst till Thomas A. som var klubbens tidigare ordförande under många år.

Väl mött på banan, i klubblokalen eller i restaurangen .

Karl-Olof "Otta" Lööw