Ordförande har ordet

Publicerad: 2020-04-12

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET MED EN VÅR HÄLSNING FRÅN STYRELSEN.

Här kommer lite information om vad som har hänt, händer på banan och i klubben 2020

Vi har nu avverkat Årsmöte Höst, 28 nov 2019 med val och medlemsavgifter som stora punkter och årsmöte Vår 12 mars 2020 med mer information om det ekonomiska läget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2020.

Styrelsen tackar Ulf Jönsson, Rickard Lindsjö, Carina Nilsson och Tord Larsson för deras insatser i styrelsen och samtidigt hälsar vi Monica Johansson, Börje Svahn och Pelle Lindholm välkomna i styrelsen för verksamhetsåret 2020.

Planeringen för tävlingarna är nu klart och ligger inne på klubbens hemsida.

Herrarna deltager med 5 st. serielag allt från åldersgrupperna H22 till H 75. Damerna planerar för att kommande år starta upp med ett serielag.

Vidare har man nu viktiga beslut att ta med vilken service klubben kan erhålla från Restaurang Lucy`s Diner, investering i nytt bevattningssystem på banan där GML & PEAB är partner för oss i klubben. Ny terminal är installerad för ankomstregistrering, scorekortsutskrivning m. m. Inköp av nya driving rangbollar , greenflaggor är annat klubben nu tittar över för att höja kvalitén på vår fina anläggning. I dagsläget är klubben lovade att någon form av kaféverksamhet startar upp i Påsk av Lucy´s i klubblokalen, men detta kan komma att förändras pga. Coronaviruset.

Medlemsantalet är som alltid att man mister några pga. ålder, sjukdom m. m., men tappet är inte så stort nu vilket är positiv och att vi har fått in del nya medlemmar. Värt att påpeka är att vi är en helt ideell förening med många frivilliga arbetskrafter som driver klubben med driften av banan, lokalvård i klubbhuset, tävlingar, bemanning i receptionen, driften av drivning Rangen, ja listan kan göras lång. Alla är viktiga för att vi kan ha en bana & klubb med så låga avgifter att erbjuda medlemmarna & gäster.

Ekonomiskt gör klubben ett positivt resultat över de två senaste åren, men vi behöver fler medlemmar och mer sponsorintäkter och fler deltagare vid våra tävlingar. Klippans kommun, PEAB m.fl. är viktiga partners för klubben framtid.

Vad händer då nu på banan i närtid: Projekt ”Ljungdomarna” som i samarbete med Klippans Kommun, Länsstyrelsen, Skånes Golfförbund, Klippans hembygdsförening m.fl. återställer heden till att frilägga mer ljung där som gynnar insekter, djurlivet.

Betande får på banan är ett nästa projekt som denna arbetsgrupp kan tänka sig.

Kommande viktig verksamhet är avslutning av vintertouren söndagen den 22 mars.

Arbetsdag lördagen 4 april och första tävlingen som är Swedbank den 25 april.

Ha koll på hemsidan: www.ljungbyhedsgk.se

Jag vill framföra ett stort tack till er alla frivilliga arbetskrafter som klubben har i de olika kommittéerna och inte minst våra sponsorer till klubbens verksamheter och tävlingar. Alla gör ni ett fantastiskt jobb.

Jag har stora förhoppningar på de olika kommittéerna i klubben samt samarbetet med GML, PEAB, Klippans kommun och inte minst den nya styrelsen att vi gemensamt gör så att vi kan spela på en fin bana och träffas och umgås i en trevlig klubb, där inte minst den sociala samvaron är viktig.

Välkomna till en ny säsong såväl medlemmar som gäster.

Mycket av all verksamhet som vi har planerat för måste vi vara beredda på att detta kan komma att förändras av rådande omständigheter, Coronaviruset, Covid-19.

Styrelsen hoppas på så klart att man har förståelse för detta av medlemmarna.

Med bästa golfhälsningar

Ordförande Karl-Olof Lööw