Thomas Anderberg

Publicerad: 2017-09-12

Thomas

Hej!

Som några redan uppmärksammat så har jag lämnat ordförandeposten

p.g.a. hälsoskäl. Det angivna hälsoskälet är en konsekvens av mer än

50 års rökning och därmed grav KOL med åtföljande urusel kondition.

Det har absolut inget att göra med bristande motivation eller tilltro till

klubbens framtid. Den nuvarande styrelsen har mitt fulla förtroende

och jag är övertygad om att den tillsammans med de många ideella

krafterna i klubben kommer att medföra en positiv utveckling.

Jag kommer även framöver att vara engagerad i klubben och försöka

bidra med det jag tror mig klara av t.ex klubbtidningen, receptionen,

kontakt med vissa sponsorer m.m. 

Som medlem i klubben dra dig inte för att tala med styrelsen eller

kommittéansvariga och anmäl ditt intresse för att hjälpa till.

 

Thomas