Tillfällig lokal regel

Publicerad: 2020-11-25

 

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL

LJUNGBYHEDS GK

En boll som ligger på klippta delen av spelfältet (gäller hela banan) får lyftas utan plikt och rengöras.

Innan bollen lyfts måste spelaren markera bollens läge. Efter att ha lyft bollen måste man placera bollen på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder eller på green.

På green gäller ett scorekort.

I bunker gäller lägesförbättring en klubblängd.

(Enligt Covid 19 direktiv, SGF)

Ljungbyheds gk

2020-10-21

Bankommittén