Uppdatering av Lokala regler

Publicerad: 2020-05-13

Klubbmärke

Lokala regler för Ljungbyheds Golfklubb

Generella lokala regler

Stenar i bunker (Regel 24-1)

Stenar i bunker betraktas som flyttbara tillverkade föremål.

Markeringar:

Vitt markerar out of bounds (Regel 27)

Gult markerar pliktområde (Regel 26)

Rött markerar pliktområde (Regel 26)

Blåvitt markerar MUA spel förbjudet (Regel 25. Bilaga 1 Del B 2a)

Blått markerar MUA (Mark under arbete) (Regel 25)

 

Lokala regler

Provisorisk boll på hål 15 (Regel 26-1) (Bilaga 1 Del I Del B 1)

Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret på hål 15, får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1.

Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.

Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1

Onormala markförhållanden (Regel 25-1)

Myrstackar

Skador i bunker som blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten

Stödpinnar för träd (Regel 24-2)

Nyplanterade träd med stödpinne är oflyttbart hindrande föremål. Lättnad enligt Regel 24-2b.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat (t ex kikare och GPS-klockor) som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur o s v), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anm. Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.

Organisk del av banan (Regel 13)

Stenröset och resterna av den gamla stenmuren till höger om fairway på hål 11 är organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort.

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Regel 14.6: Out of bounds.

Fårstaketet på hål 11 räknas som out of bounds även om pinnarna inte är vita.

Brott mot lokala regler

Plikt om inget anges i den lokala regeln: Matchspel – förlorat hål. Slagspel – Två slag

Lokala regler som pdf tryck här.

Lokala regler för Ljungbyheds GK, maj 2020