Allmänna tävlingsbestämmelser

Allmänna tävlingsbestämmelser 2019

LJUNGBYHEDS GOLFKLUBB

Rätt att delta i klubbtävlingar har medlemmar i till SGF ansluten golfklubb med officiell Hcp (max 36) om ej annat anges.

Spelare får delta i alla tävlingar (enligt tävlingsegenskaper och krav som exempelvis Hcp, kön, ålder), men endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) kommer att finnas på resultatlistan.

I par- och lagtävlingar krävs att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) för att finnas med på resultatlistan.

Klassindelning (om inte annat anges i bestämmelserna för resp tävling)

A

+8,5

-

12,4

 

B

12,5

-

23,4

C

23,5

-

36,0

D

37

-

54

Åldersbestämmelser: För partävlingar gäller att junior får delta tillsammans med en spelare som är över 21 år. Juniortävlingar är öppna för spelare som under året fyller högst 21 år.

Tee: Om inget annat anges gäller klubbtee, dvs för herrar gul tee och för damer röd tee.

Anmälan till tävlingar sker via www.golf.se , direkt via hemsidan www.ljungbyhedsgk.se eller via Golfterminalen i klubbhuset. 
Anmälningstiden utgår kl 23.59 tre dagar före aktuell tävling.

Efteranmälan tillåts i mån av plats efter kontakt med Tävlingskommittén eller tävlingsledaren.

Startlista publiceras kl 18.00 två dagar före aktuell tävling på www.golf.se samt anslås i klubbhuset.

Anmälningsavgift är 120 kr per person på singeltävlingar och i partävlingar 100 kr per person. Annan anmälningsavgift  kan förekomma, se bestämmelserna för resp tävling.  Anmälningsavgiften erläggas helst via swish vid startanmälan, uppge namn och starttid. Swish nr 123 434 91 97.

Startanmälan ska ske på tävlingssekretariatet senast 30 minuter före utsatt starttid.

Tävlingsgreenfee är 200:-/person. Betalning sker kontant eller via klubbens swish nr 123 434 91 94

Återbud: Spelare som p g a sjukdom/skada ej kan delta i tävlingen måste rapportera detta till tävlingsledningen allra senast en timme före första start i tävlingen på tel 0435-44 00 44 .

Utebliven start: Anmäld spelare som uteblir från start utan att meddela detta skall debiteras dubbel startavgift om ej giltigt skäl finns för frånvaron. Om avgiften ej betalas äger Tävlingskommittén rätt att avstänga spelaren från nästkommande tävling på klubben.

Prisutdelning: Priser skall hämtas personligen (ombud godkänns ej). Pris som inte avhämtas tillfaller nästa person på prislistan.

TÄVLINGSKOMMITTÉN FRAMFÖR ETT STORT TACK TILL VÅRA TÄVLINGSSPONSORER SOM BIDRAR TILL ATT SKAPA BRA TÄVLINGAR OCH SPÄNNANDE PRISBORD.