De viktigaste regelförändringarna 2019

 

Regelförändringar 2019

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE REGELFÖRÄNDINGARNA 2019 JÄMFÖRT MED 2018   (Sammanställda av Förbundsdomare/R&A-domare Stefan Ågren)

DEF: LÄTTNADSOMRÅDE (där bollen skall droppas inom 1 el. 2 klubblängder) utgående från REFERENSPUNKT.  REFERENSPUNKT är ej närmare hål: kan vara närmaste punkt för FULLSTÄNDIG lättnad, bollens nuvarande eller föregående läge, skärningspunkt till rött pliktområde, punkt på flagglinjen enl. spelarens val, plats där avsiktligt stoppad boll skulle hamnat, direkt bakom pluggad boll, skärningspunkt till förhållande som bollen förlorats i, punkt för maximal lättnad i bunker), RÖTT eller GULT PLIKTOMRÅDE (f.d. vattenhinder + andra def. områden), TILLVERKAT (f.d. hindrande) FÖREMÅL. ONORMALT BANFÖRHÅLLANDE = hål m.m. gjort av djur + mark under arbete + tillfälligt vatten + oflyttbart tillverkat föremål

Ej längre plikt för: 

- träffa sig själv/egen utrustning med boll efter slag; spela som den ligger
- lå dubbelslag; spela som den ligger                                        
- rubba egen boll under sökning; skall återplaceras 
- röra mark/grunda klubban i pliktområde
- röra/flytta lösa naturföremål i pliktområde & bunker; om boll rubbas: återplacera med 1 slags plikt
- beröra green vid utpekande av spellinje 
- putta med flaggstång i och ev. träffa den
- träffa passad flaggstång  eller den som passar 
- oavsiktligt rubba boll på green, återplacera 
- reparera alla typer av skador på green   
- röra sand (ej vid bollen eller i backsving) i bunker utan att testa
- ej meddela att man vill identifiera bollen eller kontrollera om boll är sprucken eller hackad   
- medföra felaktig eller extra klubba (utöver 14)  som förklarats ur spel & ej används

Skadad klubba får ej ersättas, men repareras med befintliga delar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lättnad utan plikt OK för:                                                             

+ pluggad boll på hela spelfältet
+ situation med farliga djur
+ alla hål, mtrl, hög, spår grävda av djur (ej som är def. som lösa naturföremål som mask, insekt), ej bara bogrävande

                                                                           

Söka efter förlorad boll i max 3 minuter istället för 5 min. Speltempo skall var raskt, slagtid rek. max 40 sek. READY GOLF.  OK att använda avståndsmätare om ej lokal regel/best.  

Droppning sker från KNÄHÖJD och boll skall stanna inom lättnadsområde. Om boll ej stannar: placera där den tog mark vid andra droppningen. Klubblängd: längsta klubban, ej putter.                                                                                                                                       

Lättnad från fel green krävs även för sving & stans. Får alltid ersätta boll när man skall droppa. Ospelbar boll i bunker kan droppas med flagglinjen utanför med 2 slags plikt.                                     

Rött pliktområde: Ej droppa på motsatt sida, om ej lokal regel

Boll som vilar mot flaggstången är hålad om någon del av bollen är under markytan.

Boll rubbad/flyttad (skall vara känt eller så gott som säkert & kunna ses med blotta ögat): Skall vara 95 % säkert om (mot)spelare skall anses skyldig. Om rubbad av naturkrafter: spela från ny plats, undantag på green om bollen varit markerad och lyft: då alltid återplacera. Om boll rubbad och plats ej känd: droppa ej utan uppskatta plats och placera.

Man får slå provisorisk boll även om man gått fram och börjat leta. Får ej stå grensle över spellinje och slå slag. Kan markera boll på green även när annan boll är i rörelse.

Boll behöver bara markeras när den skall återplaceras. Krävs bl.a. ej vid lägesförbättring. Man får alltid byta boll när man skall droppa.

Nya regler/restriktioner för caddies, bl.a. ej linjera upp spelare från det att stans tas, får markera, lyfta och rengöra spelarens boll utan att spelaren säger till.