Tävlingsinformation anledning av covid-19

Tävlingsinformation med anledning av covid-19

 

Du har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

 

Vid tävling:

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. Ingen bestraffning eller annan påföljd tilldelas en sådan spelare. Spelare uppmanas att:

  • Ankomma till klubben max en timme före sin starttid.
  • Lämna klubben senast en timme efter avslutad rond.

 

Ankomstanmälan:

Sker vid klubbhuset så att deltagare kan stå utomhus. Håll avstånd och följ anvisningarna på plats.

 

Ingen kontanthantering:

All betalning sker via Swish nr: 123 434 91 97.

 

Scorekort:

Varje spelare/par för sitt eget scorekort. Efter ronden läser ni varandras resultat och respektive markör signerar scorekortet. Ha golfhandske på om du vidrör de andras scorekort.

 

 

Prisutdelning:

Avhämtning av pris sker enligt överenskommelse. Alla är välkomna att tävla, men för att få pris krävs minst 4 registrerade ronder under året (innan tävlingsdagen).

 

Kompletterande tävlingsvillkor och lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19:

 

 

  • Flaggstången

Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

 

  • Bunkrar

Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba. En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd  från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål. Bollen får rengöras. Bollen är i spel när den  placerats en gång. Lättnadsområdets läge får inte vara närmre hålet än den ursprungliga bollens läge och lättnadsområdet måste vara i bunkern.

 

 

  • Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

 

  • Bollen är hålad

När en boll har stannat efter ett slag och någon del av bollen är under greenytan anses den hålad, även om inte hela bollen är under markytan  (se bild).  Om ingen del av bollen är i hålet under greenytan är bollen inte hålad och måste spelas som den ligger.

 

  • Ingen publik eller caddie tillåts

Tävlingskommittén Ljungbyheds GK