Inlägg av Ingegerd Jansson

Årsmöte höst

Kvällens årsmöte hade lockat 21 medlemmar. På mötet avhandlades sedvanliga ärenden, bl a beslutades att höja medlemsavgiften med 100 kr för fullvärdiga medlemmar, vardagsmedlemmar, nya medlemmar och greenfeemedlemmar. Styrelsen får en välkommen förstärkning med några nya ledamöter. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget fastställdes. Före årsmötet hölls ett informationsmöte om hur klubben kan utvecklas i […]

HLR-utbildning

Torsdagen den 16 hölls den en HLR-utbildning på klubben för representanter för styrelse och kommitteer. Vi fick träna på kompressioner och inblåsningar under ledning av Daniel Tjäder från Räddningstjänsten.  Vi fick även testa en hjärtstartare, som ska ses som ett komplement till HLR. Tack för en givande eftermiddag!