Driving range

Utslagsplats under tak och bollautomat finns i anslutning till rangen.

Bollautomaten är igång hela året. Betalning sker med bankkort. 20 kronor per hink om 25 bollar.

Återlämna gärna hinken när du slagit färdigt.

Juniormedlemmar får sitt rangekort laddat med 20 hinkar gratis per år