Lokala regler 2023 för Ljungbyheds Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler:

Lokala regler och tillfälliga regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i Klubbhuset och på hemsidan (www.ljungbyhedsgk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

Plikt för brott mot lokala regler (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Fårstaketet på höger sida om hål 11 utgör banans out of bounds.
2. Fårstaketet på vänster sida om hål 14 utgör banans out of bounds, därefter gäller vita
pinnar.

2. Provisorisk boll på hål 15 (Regel 18.3)

Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på hål 15 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt: När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativen slag och distans eller bakåt på flagglinjen (se Regel 17.1d(1-2). Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte spela den ursprungliga bollen enligt något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att: när den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid får spelaren välja att antingen:

  • Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet. Den provisoriska bollen får då inte spelas. (Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive pliktslag) räknas inte).

Eller

  • Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.

När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszon måsta tas enligt Regel 16.1.f

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

c) Integrerade föremål
1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

2. Stenröset och resterna av den gamla stenmuren till höger om fairway på hål 11 är integrerade föremål. Lösa stenar får ej tas bort.

4. Elstängsel i anslutning till Out of bounds

Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstängslet på hålen 14 och 15 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

5. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. 8L-1

Lokala regler fastställda av Ljungbyheds Golfklubbs styrelse 23-05-08
Godkända av Skånes Golfförbund 23-05-20