Banstatus

Fr o m 3/11, gäller golfbilsförbud på banan, gäller tills vidare.

Vi tillämpar lägesförbättring med ett scorekort på den finklippta delen av banan.

Vid frost är det absolut förbjudet att beträda samtliga greener (alltså även övningsgreener).