Välkommen till Ljungbyheds GK!

Golfbanan byggdes 1933 av Douglas Brasier och Jan Sederholm inne på militärt område, till en början några hål som sedermera utökades till 9 hål. Från början var det endast officerarna som fick använda banan men på senare halvan av 1900-talet fick även gäster spela. Man måste då uppvisa legitimation vid vakten, efter-som banan var belägen på militärt område.

1956 bildades F5 Golfklubb, och den första ordföranden var Gunnar Westerholm.

2002 byggdes banan ut till 18 hål och klubben ändrade namn till Ljungbyheds Golfklubb.

Ljungbyheds GK är den lilla familjära klubben med god klubbanda!
Banan har hed-och parkkaraktär och ligger vid foten av Söderåsen. Att spela här är en upplevelse för alla sorters golfare och banan är dessutom spelbar året om, då den är anlagd på sandjord.

Till golfbanan hör ett klubbhus med golfcafé öppet maj-september, driving range, övningsgreen för puttning, samt en övningsgreen för inspelsträning.

På området finns hotell, husbils- och husvagnsuppställning och andra former av boende. Där finns även utmärkta konferensmöjlig-heter, vilket gör det perfekt för gruppbokningar, träningsläger samt andra evenemang.

Ljungbyheds GK är en av ytterst få golfklubbar i Sverige som drivs helt ideellt. Det är många timmars frivilligt arbete som möjliggör att vi kan ha en så välskött bana. Det är framför allt våra Ljungdomar som lägger ner mycket arbete, men även de olika kommitteerna kräver mycket arbete, fast mycket av detta sker mer i det tysta.

Hur är detta möjligt? Medlemmarna betalar sin medlemsavgift. Våra gäster betalar en avgift (greenfee) för att spela hos oss.
Vi har en omfattande tävlingsverksamhet, som tack vare start-avgifter och greenfeeintäkter ger oss välbehövliga inkomster.

Men framför allt är vi beroende av våra SPONSORER! Utan dessa är det inte möjligt att bedriva vår verksamhet.