Klubbens historia

Historiken kring Ljungbyheds Golfklubb.

Alltsedan slutet av 1600-talet har infanterister, dragoner och husarer övat på Ljungby och Bonarps hedar, därav namnet på orten. Under senare halvan av 1800-talet var detta en av Europas största militära exercisplatser, med uppemot 18.000 man och 8.000 hästar i rörelse. Än i dag finns tydliga spår på banans fairways, stora runda cirklar efter hästtramp. Dessa cirklar är skyddade enligt lag och får inte tas bort eller förrändras.

I början av 1900-talet startade flygningar på Ljungbyhed, Thulins Flygskola bildades med bl.a Sveriges första kvinnliga pilot, Elsa Andersson. 1926 fick Sverige ett självständigt flygvapen, Flygskolkåren startade som sedermera blev Krigsflygskolan, F5. Totalt utbildades här 5.200 stridspiloter här mellan 1926- 1997 och 1998 avvecklades skolan.

1933 byggdes golfbanan av Douglas Brasier och Jan Sederholm inne på militärt område, till en början några hål som sedermera utökades till 9 hål. Så småningom bildades Ljungbyheds Golfklubb och året var 1956. Banan var från början förbehållen officerarna men senare halvan av 1900-talet fick även gäster tillgång till golfspel i Ljungbyhed, dock var man tvungen att uppvisa legitimation vid vakten-entrén eftersom banan var belägen på militärt område. På 1990-talet byggdes banan ut till 18 hål och är idag en trevlig parkbana.

Kvar som minne av flyghistorien, finns uppsatt på en pelare skolflyglanet SK60 och detta möter alla golfspelare på väg till klubbhuset