Bankommittén

Uppgifter

Bankommittén ansvarar för klubbens kontakter med GML som är det bolag som sköter banan. Vi bevakar att GML sköter banan enligt det avtal som gäller mellan GML och Ljungbyheds GK.

För att kunna göra detta på ett bra sätt är det värdefullt att du som medlem lämnar synpunkter på banskötseln till oss i bankommittén.

Bankommittén jobbar i nära samverkan med herrkommittén för bl.a. skötseln av driving-rangen med bollplockning och bollautomatens drift.