Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs uppgifter

(enligt Spel- och Tävlingshandboken 2022)

 • Utöva styrelsens mandat vid tävling
 • Utse organisation för de tävlingar som klubben ska genomföra
 • Fastställa rutiner för hur tävlingar bör arrangeras
 • Utarbeta ett tävlingsprogram där samordning har skett med andra kommittéer inom klubben
 • Utarbeta klubbens tävlingsvillkor
 • Utarbeta en detaljerad instruktion för tävlingsfunktionärer
 • Utse och utbilda tävlingsfunktionärer för klubben genom att utnyttja SGFs handböcker och TLR-utbildningar
 • Svara för att golfetikett och tävlingsvillkor följs
 • Ansvara för att tävlingsverksamheten inom klubben genomförs enligt spelets regler
 • Årligen revidera klubbens lokala regler i samarbete med distriktets regelkommitté
 • Föreslå ordningsföreskrifter för spel på bana och övningsområde
 • Samverka med distriktets tävlingsansvariga