Naturupplevelser

Spela en runda golf på Ljungbyhed och upplev kanske om du har tur, rådjur, Glador, Örn, Ormvråk, Tornfalk, Svanar, Änder, Sothöna, Rörhöna, Jorduggla, Storspov m.fl. Välkomna!

Gladan som är Skånes landskapsfågel

Milvus, milvus

Fina Gullvivor blommar 5 maj

Se nattviolen som blommar i början av juli månad