Pantamera

Hej.

Vi i klubben påminner er om att vi är med i PANTAMERA som bidrar till bättre miljö och återvinng av petflaskor och metallburkar.

Lämna dessa på klubben, inne vid städförrådet.

Burkar & petflaskor från alla länder är OK att återvinna.

2017 gav detta 10.000:- till klubben och 2018 blev det 15.000:-

2019 blev det ca 10.000:-