Tävlingsbestämmelser Ljungbyheds Golfklubb 2024

TÄVLINGSBESTÄMMELSER LJUNGBYHEDS GOLFKLUBB 2024

Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för respektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild tävling.

Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan till tävling måste göras senast kl 23.59 tre dagar före tävlingen.

Anmälan till tävling kan göras på följande sätt:

  • via internet (mingolf.se)
  • via golfterminalen (i klubbhuset)

Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.

Handicapklasser

Vid klubbens singeltävlingar gäller att startfältet delas in i tre lika stora handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat sägs i tävlings-villkoren för tävlingen. Vid färre än 45 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

Tee

På klubbens tävlingar gäller följande:

Herrar – Gul tee                  Juniorer under 12 år och herrar över 70 år spelar från röd tee. Den som önskar spela från gul tee måste ange detta vid anmälan

Damer – Röd tee                 Juniorer under 12 år och damer över 70 år spelar från orange tee. Den som önskar spela från röd tee måste ange detta vid anmälan.

Startlista

Startlista publiceras på golf.se och på anslagstavlan senast två dagar före tävling.

Startavgifter/Tävlingsgreenfee

Singel/Par: 120 kr/spelare. Juniorer erlägger halv startavgift. Startavgiften kan vara högre vid speciella tävlingsarrangemang, se inbjudan.

Gästande spelare betalar utöver startavgift en reducerad greenfee som är 225 kr.

Motoriserat transportfordon

Endast spelare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda motoriserat transportmedel på tävling med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Paus

Under tävling har spelarna efter 9 spelade hål rätt att ta en paus på högst 10 minuter.

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspel utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren ska scorekortet lämnas i Scoring Area (tävlingskansliet). Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring area med båda fötterna.

Prisutdelning

Prisutdelning sker normalt omedelbart efter avslutat tävling, om inte annat anges. Pristagare måste närvara för att erhålla pris. I annat fall tillfaller priset nästa tävlande på resultatlistan. Ombud godkänns ej.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Övrigt

Husdjur får ej medtagas vid tävling.

Läs på Tävlingskommitténs anslagstavla före tävlingen om särskilda tillfälliga lokala regler gäller för dagen.

I övrigt gäller bestämmelserna i SGFs “Spel- och Tävlingshandboken 2024”

 

 

 

 

 

Fastställda av styrelsen, Ljungbyheds GK 2024-03-12