Tävlingsbestämmelser Ljungbyheds Golfklubb 2023

Nedanstående tävlingsvillkor gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. Tänk på att Ljungbyheds GK är i princip kontantfri.

Anmälan, avanamälan, återbud

Anmälan till tävling kan göras på följande sätt:

  • Via internet (mingolf.se)
  • Via golfterminalen (i klubbhuset)

Klubbens tävlingar är öppna för spelare med Exakt HCP. Spelare utan EXAKT HCP får delta i tävling, men kommer ej att finnas med på resultatlistan. Anmälningstiden utgår som regel tre dagar före tävling om inte annat angetts. Vid eventuell överanmälan gäller principen anmälningsordning om inte annat angetts. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8,3,6.

Handicapklasser

Vid klubbens singeltävlingar gäller att startfältet delas in i tre lika stora handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre än 45 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

Tee

På klubbens tävlingar gäller följande:

Herrar – Gul tee
Juniorer under 12 år och herrar över 70 år spelar från röd tee. Den som önskar spela från gul tee måste ange detta vid anmälan.

Damer – Röd tee
Juniorer under 12 år och damer över 70 år spelar från orange tee. Den som önskar spela från röd tee måste ange detta vid anmälan.

Startlista

Startlista publiceras på golf.se och på anslagstavlan senast två dagar före tävling.

Startavgifter/Tävlingsgreenfee

Singel/Par: 120 kr/spelare. Juniorer erlägger halv startavgift. Startavgiften kan vara högre vid speciella tävlingsarrangemang, se inbjudan. Gästande spelare betalar utöver startavgift en reducerad greenfee som är 225 kr.

Golfbil

Spelare med tillstånd från hemmaklubb att använda transportmedel har förtur vid hyra av klubbens golfbilar.

Paus

Under tävling har spelarna efter 9 spelade hål rätt att ta en paus på högst 10 minuter.

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 1 osv. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Scorekortinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas in i av tävlingsledningen utsedd Scoring Area. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring area med båda fötterna.

Prisutdelning

Prisutdelning sker normalt omedelbart efter avslutat tävling, om inte annat anges. Pristagare måste närvara för att erhålla pris. I annat fall tillfaller priset nästa tävlande på resultatlistan. Ombud godkänns ej.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Övrigt

Husdjur får ej medtagas vid tävling. Läs på Tävlingskommitténs anslagstavla före tävlingen om särskilda tillfälliga lokala regler gäller för dagen. I övrigt gäller bestämmelserna i SGFs “Spel- och Tävlingshandboken 2023”

Fastställda av styrelsen, Ljungbyheds GK 2023-05-08