Utflykt till Falkenberg

Tisdagen den 23 maj inbjöd projektledarna för LONA, Jan Berg och Fred Svegart klubbens styrelse, kommitteer och alla som hjälper till vid klubbens arbetsdagar (Ljungdomarna) till en studieresa med utbyte av erfarenheter till Falkenbergs GK som genomför ett liknande LONA-projekt.

30-talet medlemmar hade anmält sig till detta utbyte som skulle avslutas med en golftävling där vi skulle kora klubbens Ljungdoms-mästare 2023.

Med buss från ResTeamet kom vi till Falkenberg där det blev utbyte av information om LONA. Från Falkenberg deltog klubbchefen, representant från kommunens miljöhandläggare, Hallands golfförbund och klubbens greenkeeper som var ansvarig för själva genomförandet på banan.

Det blev en bra och utvecklande genomgång med tips om hur man arbetar med de olika åtgärderna för att främja växt- och djurlivet på en golfbana, samt även tips om hur man kan söka bidrag för genomförandet.

Genomgången avslutades med besök ute på banan där man hade genomfört arbetet med de olika delarna; ljungbränning, faunadepå, mindre vattenhål mm. Vi kan konstatera att vi har kommit betydligt längre med vårt projekt, trots att vi arbetar helt ideellt, medan Falkenbergs GK har anställda som sköter detta.

Efter en god lunch på golfrestaurangen var vi 27 deltagare som genomförde golftävlingen i ett lätt och välbehövligt regn på en fantastiskt bra bana med trevliga hål och fina greener.

Ljungdoms-mästare 2023 blev Peter Andersson med 74 slag netto. Tvåa blev Göran Nilsson, 74 slag och trea Ann-Marie Elofsson, 74 slag. Ann-Marie kom också närmast flagg på hål 8 med 1,20 m.

Vi deltagare tackar LONA-projekt-ledarna för denna trevliga och utvecklande dag och hoppas på något liknande till nästa år!

För Herrkommittén

”Otta” Lööw